Jak można zerwać coś nierozerwalnego?

Posted: 27/04/2013 in kącik pytań

PYTANIA GORLIWEGO KATOLIKA: JAK MOŻNA ZERWAĆ COŚ NIEROZERWALNEGO? DLACZEGO PRAWOSŁAWIE SPRZECIWIA SIĘ CZWARTEMU MAŁŻEŃSTWU, A NIE TRZECIEMU LUB PIĄTEMU?

W prawosławiu sakrament małżeństwa jest z zasady nierozerwalny. Formalna jedność jest jednak niewystarczająca do wypełnienia sakramentalnej jedności małżonków. Cerkiew uznaje stąd, że są przypadki, gdy można działać zgodnie z zasadą ekonomii wyrażającą się w słowach św. Jana Chryzostoma „lepiej złamać przymierze, aniżeli stracić duszę”. W konsekwencji tego, na drodze wyjątku, zgodnie ze słowami Chrystusa zawartymi w Mateuszowej Ewangelii (5, 31-32 i 19, 9), kanoniczne rozwiązanie małżeństwa może nastąpić tylko wtedy, gdy na skutek grzechu trwale przestało być ono rzeczywistością, czyli w przypadku niewierności małżeńskiej. Tradycję tę znają greccy Ojcowie Cerkwi, np. św. Bazyli Wielki czy św. Cyryl Aleksandryjski. Sama kategoria niewierności małżeńskiej definiowana jest w prawosławiu poprzez tak bolesne fakty jak: apostazja, cudzołóstwo (Konstytucje Apostolskie wprost stwierdzają, że akt ten dzieli jedno sakramentalne ciało małżeńskie), bigamia, aborcja, odmowa spłodzenia potomstwa, impotencja (ukrywana przed zawarciem małżeństwa lub po tym fakcie), przemoc psychiczna bądź fizyczna, choroba psychiczna, porzucenie, niemoralność, zniszczenie harmonijnych relacji rodzinnych poprzez nałogi.

Zgodnie z prawosławną sakramentologią kolejny związek małżeński traktowany jest z jednej strony jako tolerowana konsekwencja rozpadu pierwszego (por. 1 Kor 7, 9), z drugiej – jako błogosławiony stan naprawczy wobec tego grzechu. Kościelne rozwiązanie małżeństwa nie musi też oznaczać wcale automatycznej możliwości wstąpienia w kolejne z uwagi na to, że przyczyna rozwodu stać się może przeszkodą do zawarcia powtórnego małżeństwa. Z treści 8 kanonu ustanowionego przez Sobór Powszechny w Nicei w 325 roku wiadomo, że osoby wstępujące ponownie w związek małżeński (zarówno po śmierci współmałżonka, jak i na skutek rozwodu) odbywały pokutę zanim zostały dopuszczone do pełnej komunii eklezjalnej. Św. Bazyli Wielki wspomina normę kanoniczną (upowszechnioną później przez św. Teodora Studytę i św. Nicefora), względem której osoby wchodzące powtórnie w związek małżeński winny odbyć 1- bądź 2-letnią pokutę polegającą na odłączeniu od wspólnoty eucharystycznej; w przypadku trzeciego małżeństwa, które Kapadocczyk przyrównuje do poligamii i cudzołóstwa, ten sam środek pokutny powinien trwać od 2 do 5 lat. Przypadek czwartego małżeństwa Bazylemu nawet do głowy nie przyszło rozpatrywać jako realną możliwość. Prawosławie sprzeciwia się każdemu kolejnemu małżeństwu, ponieważ jego rozpad oznacza ludzki dramat.

Źródło: Fb-PPE

Komentarze
  1. Paweł Jerzy pisze:

    Co to znaczy, że ” osoby wstępujące ponownie w związek małżeński (zarówno po śmierci współmałżonka, jak i na skutek rozwodu) odbywały pokutę zanim zostały dopuszczone do pełnej komunii eklezjalnej. ”
    Dlaczego jako wdowiec mam pokutować zanim wstąpię w nowy związek?

  2. PPE pisze:

    Bardzo obszerna tradycjan wczesnochrześcijańska zachęca do dochowania wierności współmałżonkowi także po jego śmierci, dopuszczając jedynie zawarcie ponowengo związku małżeńskiego, zwłaszcza po śmierci którejś ze stron (jak wiadomo, przyjmujący sakrament święceń są z zasady zobowiązani do zachowania jednorazowego małżeństwa). Nakładana pokuta wynika z samej istoty tego sakramentu, zakładającego pełną jedność duchową i cielesną małżonków. Złamanie któregoś z tych dwóch aspektów domaga się środków pokutnych. O ile cielesna śmierć jest automatyczną rozłąką w tym świecie, nie musi ona oznaczać jednocześnie rozłąki duchowej małżonków.

    • Dodam tylko, że drugi (kolejny) obrzęd sakramentu małżeńskiego zawsze ma charakter powiedziałbym bardziej żałobny. Brak białej sukni u kobiety, która drugi raz wychodzi za mąż. Brak niektórych uroczystych fragmentów z tego rytu, itp. To wszystko miało na celu podkreślenie użycia ekonomii (злоупотребления, благоусмотрѣнiя и снисходительности; gr. ὀικονομὶα καὶ συγκατάβασις).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s