Chrześcijanin nie może nie być monarchistą

Posted: 07/12/2013 in monarchia

Do napisania tego tekstu skłoniło mnie obserwowane od lat zjawisko bezmyślnego powtarzania pewnych formułek i tekstów. W tym wypadku nie chodzi jednak o powtarzanie tego, co podaje do myślenia pewna gazeta, którą Grzegorz Braun nazywa „Gwiazdą śmierci”, lecz o bezrefleksyjne powtarzanie tekstów będących dla chrześcijan chlebem codziennym.

Podczas spotkań z Grzegorzem Braunem częstokroć pada pytanie o monarchistyczne przekonania znanego reżysera, przy czym pytający zazwyczaj sprawiają wrażenie ludzi szczerze zdziwionych faktem, że ktoś może nie być demokratą.

Dlaczego mnie to intryguje? Ano dlatego, że często są to ludzie, którzy właśnie wyszli z wieczornej Mszy św., gdzie powtarzali „Przyjdź KRÓLESTWO Twoje” albo śpiewali „My chcemy Boga, my PODDANI” czy „Maryjo, KRÓLOWO Polski”. Odmawiali, śpiewali, a potem wracali do swoich demokratycznych czy niekiedy nawet socjalistycznych postaw i poglądów. Istne (jak by powiedział Nikodem Dyzma) „fiksum dyrdum”. Jeszcze bardziej dziwię się niektórym księżom, którzy w kazaniach mówią coś o „obywatelach Królestwa Bożego”….

Chrześcijanin powinien pamiętać, że Bóg JEST KRÓLEM, że Jego Syn, Jezus Chrystus JEST KRÓLEM i dlatego też nie ma co walczyć o Jego intronizację. Bóg NIE JEST królem elekcyjnym i NIKT nie ustanowił Go królem. Tak samo Jego Syn. Przy okazji warto zauważyć, że jeśli ktoś ma prawo „intronizować” to ma też prawo „detronizować” i nikt mi nie zagwarantuje, że kiedyś jakaś „demokratycznie wybrana większość” nie pokusi się o akt detronizacji.

Sprawa jest prosta: albo to uznajemy, albo nie mówmy, że jesteśmy chrześcijanami i nie powtarzajmy tekstów, z którymi nie współgrają nasze postawy i poglądy. Nie można być jednocześnie monarchistą i (co nie daj Boże!) socjalistą. Żadne gremium z Kolegium Kardynalskim i Soborem Powszechnym włącznie nie jest władne obalić MONARCHII Bożej. Bóg nie da się zmienić w „obywatela Boga” jak nieszczęsny król Ludwik XVI w „obywatela Capet”.

Chrześcijanin NIE MOŻE nie być monarchistą i tyle. Oczywiście, Królestwo Boże jest przykładem monarchii idealnej, której nie dorównuje żadna ludzka instytucja o tej nazwie. Ale Pan Bóg pokazuje ludziom, że to ON ustanawia warunki i nikt nie znajdzie się w Jego Królestwie inaczej, niż je spełniając. Z Panem Bogiem nie ma dyskusji.

W Królestwie Bożym nie ma parlamentu, debat, głosowań ani wyborów powszechnych. I chrześcijanie powinni MYŚLEĆ nad treścią, tego, co mówią i śpiewają. Cóż, nie każdy jest chrześcijaninem i nie każdy być nim musi. Bóg nikogo do niczego nie przymusza. Nie każdy musi być chrześcijaninem, ale skoro nim już jest, niech wie, że nie do niego należy ustalanie reguł gry.

Autor: Jan Przybył
Doktor teologii.
Przez 18 lat wykładał historię Kościoła i Historię kultury polskiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Autor 2 książek o Kamieńcu Podolskim, pilot wycieczek na Kresy. Specjalność: Historia Kościoła (zwłaszcza dzieje duchowości), historia kultury polskiej (zwłaszcza myśl religijna i filozoficzno-społeczna polskiego Romantyzmu i kultura polska na kresach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej), myśl teologiczna i filozoficzna Mikołaja Bierdiajewa.

http://prawica.net/

Komentarze
 1. rafal pisze:

  Nie możemy jednak przekładać tego na życie ziemskie. Z prostych przyczyn bo czym jest soborowość jak nie demokracją, reprezentacją duchownych którzy usłyszeli od ludzi aksios, czyli zostali przez nich zaaprobowani. Biskup może zostać pozbawiony stanowiska jeśli zachowuje się niegodnie a nie stoi ponad prawem. Człowiek jest istotą omylną i nie może mieć nieskończonej władzy nad ludźmi do czego to doprowadza mieliśmy przykład i w czasach monarchii, faszyzmu i wszelkich odmian komunizmu. Tutaj właśnie najlepsza jest kontrola demokratyczna.

  • Biskupi nie są wybierani na kilka lat jak posłowie, lecz sprawują swój urząd do samej śmierci.
   Obrady soboru są w jakimś stopniu sprawowane kolegialnie, lecz przy tym z zachowaniem hierarchiczności. W wielu Cerkwiach Lokalnych decyzja jest podejmowana nie za pomocą większości głosów, lecz za pomocą jednomyślności.

   Uważam, że prawosławnym nie można być, jeśli jest się za demo(n)kracją. I tu nie chodzi o politykę, lecz o zachowanie hierarchiczności i normalnego ustroju w ziemskiej organizacji, – na szczeblu parafii, monasteru, soboru itd.

   Jak mówił św. Jan Kronsztadzkij – „Demokracja w piekle, a na Niebie Królestwo!”
   I jeszcze dla rozmyślania:

   Св. Праведный Иоанн Кронштадтский

   «Кто посаждает на престоле царей земных? Тот, Кто Один от вечности сидит на престоле огнезрачном, и Один, один в собственном смысле, царствует над всем созданием – небом и землей, со всеми обитающими на них тварями. Царям земным от Него единого дается Царская держава; Он венчает их диадимой Царской. Он один поставляет царей и проставляет (сменяет, по слову Писания); посему Царь, как получивший Царскую державу от Самого Бога, есть и должен быть самодержавен. Умолкните же вы, мечтательные конституционалисты и парламентаристы! Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое (МФ. 16, 23), – сказал Господь Петру – прорекавшему. Отойдите и вы, противящиеся Божию велению. Не вам распоряжаться престолами царей земных. Прочь, дерзновенные, не умеющие управлять и самими собой, но препирающиеся друг с другом и ничего существенно полезного для России не сделавшие. От Господа подается власть, сила, мужество и мудрость царю управлять своими подданными».

   О Царской власти

   “Величайшие блага, дарованные людям высшей благостью Божией, суть священство и царство, из которых первое заботится о божественных делах, а второе руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни”

   Св. Император Юстиниан

   “Цари! Познайте, сколь важно вверенное вам и сколь великое в разсуждении вас совершается таинство. Горнее принадлежит Единому Богу, а дольнее и вам; будьте, скажу смелое слово, богами для своих подданных. Сказано, и мы веруем, что “сердце царево в руце Божией” (Прит. 21; 1)”

   Свт. Григорий Богослов

   “Лицо и сан царя христианского на земле есть живой образ и подобие Христа Царя, живущего на небесах. Ибо как человек душей своей есть образ Божий и подобие, так помазанник Божий саном своим царским есть образ и подобие Христа Господа: Христос Господь на небесах в Церкви торжествующей есть первенствующий: Христос Господень на земле благодатью и милостью Христа небесного в Церкви воинствующей есть первенствующий.”

   Свт. Димитрий Ростовский

   ”Царь есть образ одушевлен Царя Небесного”

   Прп. Максим Грек

   “Бог даровал христианам два высших дара – священство и царство, посредством которых земные дела управляются подобно Небесным”

   Прп. Феодор Студит

   “Осуществление и утверждение среди области земной, временной и человеческой иного царства – Царства Небесного, вечного, царства Божия: это составляет заветную цель христианства. Об этом чудно предрекали издревле пророки, об этом предвещал Предтеча Христов, об этом градам и весям и всему миру проповедовали Спаситель и Его апостолы. Достигать через царство человеческое целей царства Божия, осуществлять в жизни государства и посредством государства задачи христианства – религии любви, мира, искупления, проводить путем государственности христианские нравственные начала; обратить царство Божие в цель, а царство человеческое в средство, соединить их воедино, как душу и тело, – вот идеал и заветы, вот сокровенные стремления и чаяния наши! Боговенчанный царь вступает в священно-таинственный союз со своим народом при помазании от Духа Святого. Так царь и народ как бы сливаются в один могучий духовно-нравственный союз, подобный идеальной христианской семье, не мыслящей разделения, не допускающей недоверия, не допускающей иных отношений, кроме взаимной любви, преданности, самоотвержения и заботливости”

   Сщмч. Иоанн Восторгов

   “Никогда русские Государи не были Царями волею народа, – а всегда оставались Самодержцами – Божиею Милостию, Государями – по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению”

   Свт. Иоанн Шанхайский

   “Монарх посвящается на власть Богом, – президент получает власть от гордыни народной; монарх силен исполнением заповедей Божиих, президент держится у власти угождением толпе; Монарх ведет верноподданных к Богу, президент отводит избравших его от Бога”

   Сщмч. Владимир Киевский

   „…Бог, по образу Своего небесного единоначалия, устроил на земле царя; по образу Своего вседержительства – царя самодержавного; по образу Своего царства непреходящего, продолжающегося от века и до века, – царя наследственного.

   О, если бы все цари земные довольно внимали своему небесному достоинству и к положенным на них чертам образа небесного верно присоединяли требуемые от них богоподобную правду и благость, небесную недремленность, чистоту мысли, святость намерения и деятельности! О, если бы все народы довольно разумели небесное достоинство царя и устроение царства земного по образу небесному и постоянно себя ознаменовывали чертами того же образа, – благоговением и любовью к царю, смиренным послушанием его законам и повелениям и взаимным согласием и единодушием и удаляли от себя все, чему нет образа на небесах, – превозношение, раздор, своеволие, своекорыстие и всякое зло мысли, намерения и действия! Все царства земные были бы достойным преддверием Царства Небесного. Россия, ты имеешь участие в сем благе паче многих царств и народов. „Держи, еже имаши, да никгоже приимет венца твоего” (Апок.3:11).

   „…У некоторых народов в наши времена о государственном устройстве и об отношениях между предержащею властью и подданными столько споров и распрей, что от них все общественные связи трещат, все столпы политических зданий колеблются; пусть бы они прочитали у нас (русских) явственнее на сердцах, чем на хартиях, написанное краткое, но всеобъемлющее постановление государственное, которое заключается в следующих словах: святость власти и союз любви между государем и народом…” (Изд. 1877 г., т.3, стр.442).

   „…Пророк, между судьбами Божиими по всей земли отличая особенную судьбу помазанных, не довольствуется собственным указанием на то очевидное действие сей судьбы, что Бог не оставил человека обидети их; Он отверзает небо и дает услышать оттоле Творческое слово, созидающее их безопасность: не прикасайтеся помазанным Моим…”

   Священомученик Андроник

   При Св. Кн. Владимире раздавшаяся на Руси проповедь о Христе Спасе быстро пронеслась по всем областям ее и скоро была усвоена всем русским народом. Уже через столетие по крещении Русская земля исполнилась множеством богато украшенных храмов и обителей. Удивительно быстро и глубоко христианство всаждено было в самую душу русского народа. Это говорит о том, что очевидно, мы – Русские – по природе своей, по складу своей души и прежде были близки к христианству; что и в язычестве мы молились неведомому нами Богу всеми своими добрыми душевными качествами – ласковостью, миролюбием, добротою, отзывчивостью и всем, чем богата русская душа. Очевидно, и в пору язычества для нас начала духа были весьма высоки и ценны, и все прочее имело смысл более с этой стороны духа. А с принятием христианства жизнь одухотворилась в несравненно высшей степени, и народ русский скоро сделался христианнейшим, более христианским, чем какой-либо иной народ.
   Этим основным свойством души русского народа объясняется и отношение наше к власти над нами князей, а потом царей. Тогда, как у прочих народов Европы власть князей и королей завоевывала себе народы и по отношению к ним являлась стороннею поработительницей непокорных, но слабых, – мы, наоборот, сами создали свою власть и поставили сами над собой князей – прототипов наших царей. Так было еще при признании Рюрика с братьями, которых наши предки здесь, около Ильменя озера, поставили над собою княжить в ту пору, когда только что начинали сознавать себя народом; когда зачиналась наша государственность. С принятием христианства это вверенная народом князьям власть получила высшее Божественное освящение: князья явились помазанниками Божиими, от Бога получившими высокую власть над народом, чтобы под Богом и править народом. Далее, чем более крепла и разрасталась Великая Россия, тем более возвышалась власть князей, потом названных Царями Самодержавными, обязанными ответом за переданную им народом власть перед Богом и своею совестью. Затем, когда попущением Божиим не стало у нас на Руси Царя, то, переживши лихолетие под разнородными управлениями и не найдя ни в одном из них спасения от угрожающей погибели, мы быстро и единодушно (за исключением немногочисленных властолюбцев и интриганов) восстановили испытанный наш родной вид власти над царством: избрав Михаила Феодоровича на царство, ему перед Богом и во имя Бога Всеведущего вручили все Царское над собою Самодержавие. И не ошиблись в своих мудрых соображениях и на этот раз: полуразрушенное и истощенное царство наше быстро собралось с силами и возродилось и усилилось во всех отношениях, достигши даже несравненно большей славы и процветания, чем в минувшие времена до смутных годов. Мы вышли на свою историческую дорогу.
   Чем же крепка была эта самодержавная власть Царская? Тем, что она, основываясь на совести и на Божеском законе, поддерживалась близостью к земле, советом народа. Княжеская дружина, боярская Дума, Земский Собор – вот что хранило Царскую власть в полноте ее, не давало никому расхищать или отводить ее. С мест собравшиеся люди испытанной опытности и честности, исполненные одинаковой заботы об устроении земли Российской, возносили к Царю народный голос и совет о том, как и что устроить в стране”. А Царю оставалось разобраться во всех голосах, сообразовать все с общеземскою пользою и повелеть к неукоснительному исполнению для общего народного блага то, за что он отвечает перед Богом Всевидящим и перед своею совестью. На неизменную до смерти верность этому закону Царь всенародно и клялся в час своего коронования и помазания на царство. Применительно к теперешнему положению, это была наша российская самобытная, исторически самим народом выработанная конституция, но, как, небо от земли, отличающаяся от тех заморских конституций, о которых бредят наши разных оттенков красносотенцы. Она – наша конституция, наше Царское Самодержавие – покоится не на верности Царя случайному партийному большинству, то и дело меняющемуся по разным, иногда чисто случайным или искусственно создаваемым условиям, а на верности высшему и для Царя и для народа закону, закону вечному, Божескому и отголоску его – закону совести, которая умирает только с самим носителем ее, человеком. Припомните, как жестко мучился и казнил себя за отступление от этого вечного и неизменного закона Иван Грозный. А он ли был не Самодержец? Так – перед Богом Царь и народ, две взаимно обусловливающие части и объединенные части одного того, что – издревле всюду называется Русью, Великою Россиею.
   За происшедшее два века тому назад отступление от этого почти мистическитаинственного, – но действительного единства и за перенесение к нам с Запада того, что не свойственно нам и не имеет никакой почвы для себя в нашей истории и в народной душе, – за это мы и платимся теперь всеми бедами последнего лихолетия. Начало нашего, покоящегося на союзе с народом, Царского Самодержавия тогда было подменено так называемым западным абсолютизмом Императорской власти, при котором власть ушла от народа и заняла к нему положение завоевательницы, как это было в Европе с самого начала образования там разных государств, тогда как нас – опять повторяем – завоевывать не приходилось, – мы сами себя отдали поставленной нами власти Царя. В силу этой разъединенности с народом, власть волей неволей перешла в руки отдельных правителей и ими естественно была расхищена, а в октябрьские дни смуты 1905 года она даже прямо была подменена захватом отдельных личностей, именем Царя совершивших тот переворот, который старается перетянуть нашу государственность на заморскую конституцию. Так наша последняя революция есть прямое и естественное порождение того, что мы пережили за последние два века, увлекшись внешними порядками Запада и не заметивши, что у нас есть иной, лучший путь к устроению лучшего порядка.
   Но не бывать тому, чтобы мы окончательно свернули со своего исторического пути на неизбежную себе и желанную врагам погибель. У Помазанного Богом Царя нашего не те намерения, что преподносят нам с 1905 года. Благочестивый Государь неоднократно уже говорил Своему народу, что „Самодержавие Его остается таким же, как было оно встарь”, почему Он и призывает всех нас: „Объединяйтесь, Русские люди, Я на вас надеюсь”. И услышал народ Русский сей Царский зов. На наших глазах совершается великое и удивительное по своей силе объединение великого Русского народа на защиту родного Царского Самодержавия от тайных и явных происков врагов его.
   Целых два века мы разъединялись искусственно и насильно; а на протяжении последнего века все было сделано к тому, чтобы разлучить Царя с народом и на этом основании устроить российскую революцию. И революция эта, по камертону от жидовско-масонского всемирного заговора против нас, устроена была жидами и всеми инородцами вместе с русскими, изменившими своим историческим заветам. Все они издавна объединялись на борьбу со всем исконным народным делом, и потому изощрились в борьбе и в изыскании всяческих на то средств. Но они ошиблись в своих расчетах и, поспешивши открыть свои подлинные планы и намерения, тем самым помогли открыться народным глазам на дело и подняли народ на защиту исконных устоев нашей жизни. Всего только в течение трех лет народ собрался во всероссийское полчище на защиту Царского Самодержавия в единении с зовущим на то Царем. Этот удивительно быстрый рост и развитие „Союза Русского Народа” и прочих подобных ему союзов явно свидетельствует, что дело это самое народное идет из корней самого народа. Дивно и то, что там, где только узнают Россияне о „Союзе” и его подлинных народных стремлениях, вопреки издевательству жидовских газет, – там быстро разрастается и крепнет народное объединение, а красносотенные организации и партии слабеют, иногда же и вовсе умирают. Это тоже свидетельствует о глубоко народном деле „Союза”. Близко то время, когда исчезнет нагнанный жидами туман на народное дело, и весь Русский народ узнает истинное значение и смысл „Союза” и, как один человек объединится в сплошной народный „Союз” под скипетром Православного Самодержца на процветание Великой и богато одаренной Богом и чудесно Им водимой Российской страны нашей. Близок час этот, ибо народное самосознание пробуждается и крепнет на всем протяжении великой нашей страны. Народ делается „сознательным”, только не в сторону „товарищей”, а совершенно в обратную: он ищет возрождения России на исторических своих основах. – Если все это „красносотенцы” тоже считают реакцией и мракобесием, то союзники охотно принимают себе этот укор, ибо именно эта сила – самодержавие Царя в полнейшем духовном единении с народом – создала, скрепила и возвеличила Русь, из небольшого княжества сделавши ее Великою Державою, двуглавый орел которой властно распростирает свои крылья на шестую часть всего света. Об этой славе Отечества под Державным Скипетром Боговенчанного Самодержца усиленно и заботится восторгающийся ею „Союз Русского Народа”.

   Беседы о „Союзе Русского Народа” , Старя Русса 1909 год.
   Свт. Макарий Невский

   Кто не увидит, что власть есть представительница Бога Всемогущего, Премудрого, Праведного и Милостивого? – Один Бог на небе и один Царь на земле, как на теле одна голова. Так думал и говорил искони русский народ. Понятно, почему царская власть есть наилучшая прадставительница божественной власти. Это нужно сказать по преимуществу в отношении к нашему отечеству. Если обратимся к свидетильству истории, то найде там, что царская власть почти всегдп находила для себя опору в религии и в тоже время она сама являлась охранительницей религии.В частности на долю монархического самодержавия выпадал счастливый жребий сделать христианство господствующей религией, а православие господствующим исповедением страны. В лице Имперетора Константина Великого монархическому самодержавию дана честь освободить христианство от трехвековых гонений на него со стороны язычества и даровать мир Церкви. А в лице Великого Князя Владимира единодержавие даровало темной языческой Руси свет православного христианства, а с христианством пришел свет науки. Но вслед за тем междуусобица удельных русских князей дала памятный урок, сколько гибельно бывает многовластие без верховной, обьединяющей власти. Многовластие князей ввергло Русь в бесчислинные бедствия, возжило на нее монгольское иго и задержало рост России на двести лет. Единодержавию и самодержавия принадлежит честь собирания Руси во единое целое. Грозен был Иоанн, первый русский царь всея Руси, но он крепко держал бразды правления, преградивши всякий путь крамоле. Он допустил зло, но спас Русь от зла злейшого. Неисчислимо много добра принесено на Русь православием и единодержавием. Будем дорожить этим источником добра. Будем хранить эти сокровища. Ведь от добра добра не ищут. Для России наилучший вид власти есть испокон-веков единодержавие и самодержавие, живущие нераздельно с православием. Этот вид власти осчастливил Россию, возвеличил ее. Будем всеми силами хранить это сокровище. Прочь от нас крамола, прочь вражда и злоба! Православие, самодержавие и единодержавие – вот наше знамя.

   Дай Бог, чтобы имзена и коварство не нашли себе на Руси места, где бы они могли свить себе гнездо; чтобы священные основы русской жизни – вера православная, царь самодержавный и Русь единая, святая остались навеки непоколебимыми.
   Добрый русский человек! Храни заветы старины и не забывай мудрого изречения, что той земле не устоять, где начнут уставы ломать, храни неизменную верность Царю, знай что на небе Бог, а на земле царь – Божий Помазаник. Соблюдай уставы Церкви-Матери твоей; ибо кому Церковь не мать, тому Бог не отец, говорит святоотечиская мудрость.

   И страна русская, как государство, находится в опасности, с одной стороны, от стремления окраин ее к обособлению, с другой – от волнений, происходящих внутри ее, и деление народа на партии. Эти партии, не имеющие почти ничего общего между собой,обьединяются также только в одном – во вражде к православи. Веры, к самодержавию царской власти и к нераздельному единству русского народа как господствующего племени. А там, где вражда, там взаимное истребление. Где вражда, там и разделение, а где разделение, там начало порабощения и уничтожения: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет ( Лк. 11,17)

   Пусть кается русский народ, земледелец и рабочий, чрезмерном пьянстве, в разврате, в непослушании пастырям Церкви, в неповиновении богоучрежднной власти. Нам нада обьедениться около матери нашей – Святой Церкви, обьедениться около матери нешей – земли русской, около ее исконных устоев: веры православной, Царя Самодержавного и других святых заветов русской старины. Нам нужно обьедениться во Христе, как завещал это Спаситель наш, когда умолял об этом Отца Своего, говоря: да будут вси едино. Будем помнить, что мы – члены единого тела Христова – его Церкви, и друг с другом соединены, как члены тела: глаза, уши, руки, ноги и другие члены соединены между собой.
   Бойся Царя и Бога, и будет тебе повсюду дорога. Таков завет русской старины. Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся (Притч. 24, 21). Так повеливает нам мудрость Израильского мудреца.
   Да воскреснит Бог и расточатся врази Его! Да оживет древняя Святая Русь, и побегнут от лица ее ненавидящие ее, да исчезнут они с лица земли русской, как исчезает дым! Как тает воск от огня, так да погибнут грешники – мятежники земли, а праведные – сыны Церкви, истинные дети земли, да возвеселятся пред Богом. Наше знамя, наша хоругвь – вера православная, Царь Самодержавный и Русь единая, нераздельная. Умрем за это знамя, за эту хоругвь, но никому не отдадим их. В этом да поможет нам Бог!

   “Избранные слова, речи, беседы, поучения ”

 2. rafal pisze:

  Biskupi nie są wybierani na kilka lat jak posłowie, lecz sprawują swój urząd do samej śmierci.
  -Tak ale mogą być odwołani czego ostatnio przykład w sąsiednim kraju mieliśmy a z monarchami to tak ciężko po dobroci, to jednak cecha demokracji.

  Obrady soboru są w jakimś stopniu sprawowane kolegialnie, lecz przy tym z zachowaniem hierarchiczności. W wielu Cerkwiach Lokalnych decyzja jest podejmowana nie za pomocą większości głosów, lecz za pomocą jednomyślności. -Ja nie mam nic przeciw hierarchiczności, ale jak widzisz w Cerkwi też istnieje demokracja.

  I jeszcze jedno. Uważam, że prawosławnym nie można być, jeśli jest się demo(n)kracją. I tu nie chodzi o politykę, lecz o zachowanie hierarchiczności i normalnego ustroju w ziemskiej organizacji, – na szczeblu parafii, monasteru, soboru itd.
  Ale ja nie uważam, że hierarchiczność jest zła ale sam jesteś demokratą bo jak Ci Patriarcha Bartłomiej nie odpowiada to robisz co robisz. Spróbowałbyś to zrobić z powiedzmy takim Stalinem czy paroma władcami -za najmniejsze oznaki sprzeciwu wobec władcy mógłbyś stracić życie.

 3. rafal pisze:

  Oczywiście literówka ale zmienia sens tekstu powinno być:
  Ale ja nie uważam, że hierarchiczność nie jest zła ale sam jesteś demokratą bo jak Ci Patriarcha Bartłomiej nie odpowiada to robisz co robisz. (ominięte nie)

 4. starik pisze:

  …. Np. Nie jest ważne kto jak głosuje tylko ważne kto te głosy liczy. ;).
  To esencja demonkracji…..

 5. starik pisze:

  O tu macie taki fajny przykład demonkracji i soborowości w „wolnościowych” dążeniach. http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukraina-majdan-zydomasoni-video-2013-12

 6. rafal pisze:

  No cóż wyborcy pamiętają o wpadkach rządów i ich potem nagradzają w następnych wyborach. Nie mylę kolegialności i soborowości z demokracją tylko pokazuje wspólne ich cechy. Co do władców będących koronowanymi głowami to potrafię podać niejednego który nie mógłby się
  „wstydzić” swoich poczynań przed niejednym z dyktatorów. Co do żydomasonów i komentarza to zwyczajny bełkot.

 7. tami pisze:

  Zgadzam się ze „starik”

  …. Np. Nie jest ważne kto jak głosuje tylko ważne kto te głosy liczy. ;).
  To esencja demonkracji…..
  a „rafal” nie ma racji- w ogóle. Porównywać dyktaturę do monarchii, to tak jak szukać w kozie 1000 podobieństw do fortepianu.
  Pozdrawiam

 8. Pablito pisze:

  Czy Ty jesteś Królem? – Tak jestem. Lecz królestwo moje ne jest z tego Świata.
  wszystko na ten temat,
  pozdrawiam

  • Zakochani w republikanizmie lewicowi prześmiewcy uwielbiają ironizować na temat władców z „Bożej Łaski” i „Bożych pomazańców” – oczywiście nie zadając sobie nawet trudu wyjaśnienia tych terminów. Tymczasem to fundamenty porządku, który przetrwał ponad tysiąc lat kształtując kulturową tożsamość Europy.

   Władza z „Bożej Łaski” sprawowana przez „Bożych pomazańców” ma swe źródło w starotestamentalnych dziejach Izraela. Po wyjściu z niewoli egipskiej Żydzi, osiedliwszy się w Ziemi Obiecanej, zorganizowali swoją państwowość wedle porządku, który współcześnie określono by mianem republikańskiego. Ponieważ ich prawdziwym władcą był Najwyższy, przeto początkowo każdy bardziej ambitny przywódca z grona sędziów traktowany mógł być jako potencjalny uzurpator.

   Sytuacja uległa zmianie w obliczu zagrożenia ze strony Filistynów. Wtedy – pomimo przestróg ostatniego z sędziów, Samuela – Żydzi zadecydowali o powołaniu monarchii. Saul jako pierwszy władca został przez niego uroczyście namaszczony na króla (1 Sm 9-10;25-27), zgodnie z regułami wyłożonymi w Księdze Powtórzonego Prawa (Pwt 17;14-20). Równocześnie w wykonywaniu władzy monarszej Saul stał się związany prawem Bożym. Nie popełnimy błędu mówiąc, że monarchia starotestamentalnego Izraela była pierwszą w dziejach ludzkości konstytucyjną formą ustroju. Wystarczy porównać prerogatywy władców Izraela z uprawnieniami egipskiego faraona bądź władcy Babilonii. Monarcha panujący nad narodem wybranym był związany prawem, pełnił rolę ziemskiego depozytariusza władzy Najwyższego, a w wypadku nadużycia władzy musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Osobiście doświadczył tego sam król Dawid (2 Sm, 11-12). „Boży pomazaniec” i „władca z Bożej łaski” to tytuły posiadają podstawy prawno-teologiczne sięgające Starego Testamentu, które zostały w pełni przejęte przez tradycję łacińskiego Zachodu.

   Prof. Roman Kochnowski

 9. PRAWOSŁAWNY CZASOWNIK pisze:

  Zgadzam się panie Pablito… dlatego demonkracja to chwilowy wymysł/zamiennik biesowski dla oczarowania tych , którzy pragną „wolności”….”Bracia, trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. (1 P 5. 8-9)

 10. rafal pisze:

  Partyzancie chyba przeoczyłeś mój ostatni wpis
  No cóż wyborcy pamiętają o wpadkach rządów i ich potem nagradzają w następnych wyborach. Nie mylę kolegialności i soborowości z demokracją tylko pokazuje wspólne ich cechy. Co do władców będących koronowanymi głowami to potrafię podać niejednego który nie mógłby się
  “wstydzić” swoich poczynań przed niejednym z dyktatorów. Co do żydomasonów i komentarza to zwyczajny bełkot.

 11. PRAWOSŁAWNY CZASOWNIK pisze:

  Typowa sofistyka u pana rafala …. że jak coś o żydomasonach itp to bełkot… coś jakby słyszeć TVN/POLSAT czy coś tam w tym stylu panie rafale /trollu… Trollu , bo nudzisz pan swoim trollizmem nieużytecznym!

 12. PRAWOSŁAWNY CZASOWNIK pisze:

  pan rafal nie rozumie co to szapka Monomacha a co to demonkracja http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Armoury-flickr09.jpg/800px-Armoury-flickr09.jpg

 13. rafal pisze:

  Prawosławny partyzancie i prawosławny czasowniku Rafał rozumie jedno i drugie, lecz niestety za dobrze zna historie by pewnych rzeczy nie wiedzieć, nie bez powodu wielu władcom nie zależało na zbyt wykształconym plebsie bo mu się a nóż w głowie poprzewraca, nadto nadmienię, że rzadko kiedy włącza tv czy wchodzi na portale informacyjne bo nie ma na to czasu, wyjkątek robi dla paru portali społecznościowych.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s