MOCE ANIELSKIE

Posted: 26/04/2014 in inne

MOCE ANIELSKIE
ARCHANIOŁ MICHAŁ I INNE MOCE ANIELSKIE

Święta Biblia zaczyna się słowami: ”Na początku stworzył Bóg niebo”… (w oryginale tj.w jęz.hebrajskim brzmi: „Bereszit bara Ellohim et haszamaim”…

Święci ojcowie pod słowem „niebo” rozumieją świat niewidzialny, czyli chóry anielskie. Prorok Dawid napisał: „Stworzyłeś anioły, duchy i sługi Swoje, płomień ognisty”. Świat niewidzialny, czyli duchowy, powstał przed stworzeniem świata widzialnego – całego kosmosu,  ziemi i wszystkiego co na niej. Wiedza o   niezwykłym świecie duchowym dostępna jest dla nas tylko w niewielkim stopniu.  Z Pisma Świętego jednak wiemy, że istnieje dziewięć chórów (stopni) anielskich,  i że  chóry dzielą się na trzy hierarchie – wyższą, średnią i niższą. W każdej hierarchii znajduje się po trzy zastępy  anielskie.

  1. Do wyższej hierarchii należą: Serafini, Cherubini  i Trony.

Serafini płomienni o sześciu skrzydłach –  znajdują  się najbliżej tronu Bożego.       

Cherubini o wielu oczach – nieustannie wychwalają Boga wołając: „Święty, święty, święty Pan zastępów, pełne są Niebiosa i ziemia chwały Jego”…

Trony – stanowią duchowy Tron Boży.

  1. Średnią  hierarchię aniołów stanowią:  Panowania, Moce  i Władze.

Panowania – nadzorują działalność pozostałych czynów anielskich. Po przez nich posyłana  jest  mądrość panującym na ziemi władcom.

Moce – wypełniają wolę Bożą. Czynią cuda i przekazują dar łaski świętym na ziemi.

Władze – posiadają moc panowania nad siłami zła. Chronią ludzi przed zgubnym wpływem na ich życie biesów.

  1. Niższą hierarchię stanowią:  Zwierzchności,  Archaniołowie i Aniołowie.

Zwierzchności – sprawują nadzór nad niższymi aniołami w   wypełnianiu woli Bożej.  Im powierzone jest kierowanie światem, ochrona  krajów i narodów.

Archaniołowie – zwiastują o rzeczach wielkich, odkrywają  proroctwa, tajniki wiary  i pojmowania woli Bożej, umacniają w ludziach wiarę.

Aniołowie –  najbliżsi ludziom. Przekazują zamiary Boga, kierują ludźmi  w czynieniu dobra, ochraniają ich przed upadkiem – zawsze gotowi pomóc gdy tylko o to  są poproszeni. Bóg odkrywa Swoją wolę Aniołom wyższym, ci zaś przekazują ją pozostałym. Aniołów mianujemy posłańcami ze względu na ich misję służebną.

Nad wszystkimi dziewięcioma chórami anielskimi postawiony jest Archistrateg Michał. To jemu Bóg powierzył strącić z Niebios pełnego pychy  Lucyfera wraz z innymi upadłymi  duchami. Pozostałych aniołów wezwał aby już nigdy nie czyniły niegodziwości przed Bogiem.

Według tradycji Archanioł Michał uczestniczył w wielu starotestamentowych wydarzeniach. W czasie wędrówki narodu izraelskiego po wyjściu z Egiptu objawiał się jako słup dymny za dnia i ognisty  nocą.  Ochraniał Izraelczyków przed pościgiem  Egipcjan, ukrył ciało Mojżesza, aby nie oddawano mu czci jak Bogu, kierował poczynaniami narodu przy zdobyciu miasta Jerycha, pokonania ogromnej armii asyryjskiej, ochraniał 3 młodzieńców wrzuconych w Babilonie do  pieca za odmowę złożenia hołdu bożkom pogańskim.

W Nowym Testamencie ze wszystkich Aniołów najbardziej  czczony jest również Archanioł Michał. Jemu  przypisuje się odwalenie kamienia od grobu Chrystusowego.  Pod wezwaniem Archanioła istnieją setki świątyń, napisano tysiące ikon, część z  których zasłynęła  cudami. Na ikonach przedstawia się Archanioła  z mieczem ognistym w ręku.  Wielu objawieniom Matki Bożej towarzyszą moce anielskie, na czele których stoi Archanioł Michał. Powstało bardzo dużo modlitw i pieśni, wysławiających tego niezwykłego pośród Aniołów.

Z Pisma Świętego znane też są imiona  innych Archaniołów. Są to: Gabriel, Rafael, Uriel,  Selafiel, Barachiel, Ijeremiel. Szczególną rolę w dziele zbawienia rodzaju ludzkiego odegrał Archanioł Gabriel. To jemu przypadł zaszczyt zwiastowania Przenajświętszej Marii Pannie, że będzie Matką naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On też zwiastował arcykapłanowi Zachariaszowi, że jego żona urodzi   Jana Chrzciciela. Archanioł Gabriel zwiastował Bogarodzicy czas odejścia z tego świata i spotkania z Jej umiłowanym Synem.

Najbliższym każdemu z nas jest anioł opiekun,  czyli anioł stróż, przydzielany nam w czasie sakramentu chrztu. Towarzyszy nam  podczas całego naszego życia na ziemi. Jest duchem na podobieństwo naszej duszy i ukazuje się  w postaci młodzieńca o niezwykłej urodzie. W zasadzie z całego grona aniołów dostępne bywają ludziom tylko anioły stróże. Wygląd pozostałych sił niebieskich znamy wyłącznie z objawień  opisanych w Piśmie Świętym.

O ważności dla świata chórów anielskich świadczy fakt, że święto ku ich czci zostało ustalone już w IV w. na soborze w Laodycei, tuż przed zwołaniem I Soboru Powszechnego.  Ponadto im poświęcony został  dzień każdego tygodnia w roku, jest to poniedziałek. Często mnisi zalecają post również w ten dzień, bowiem są to istoty duchowe bezpośrednio przebywające u tronu Bożego i ich modlitwa za nas grzesznych  jest niezwykle skuteczna.

 

Oprac.na podst.Pravosłavie.ru.

Jan Pielgrzym

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s