Woda

Posted: 20/12/2014 in Uncategorized

wodaWiemy, że woda uczestniczy w całym naszym życiu. Nie wiemy jednak w jaki sposób  pojawiła się na naszej planecie, unikalnej jak dotąd  w całym kosmosie. Ten niezwykły żywioł kryje w sobie  wielką tajemnicę.  Być może odpowiedź na te pytania posiada wyłącznie woda. Na naszym globie jest tyle samo wody co było  na samym początku, gdy rodził się świat, uzyskując znane nam kształty. Według Pisma Świętego  woda jest czymś o wiele bardziej  ważnym  niż  zwykła  substancja fizyczna. Jej istota jest ściśle powiązana z pojęciem życia.

Woda posiada unikalne właściwości fizyczne w porównaniu z innymi ciałami. Nie wiemy jednak, dlaczego przy ujemnej temperaturze objętość wody powiększa się,     a przy dodatniej zmniejsza się. Wszystkie inne ciała zachowują się dokładnie odwrotnie. Właściwości te znane były nawet w starożytności. Przy pomocy wody rozsadzano nawet  skały. Woda jest zdolna pokonywać ogromne ciśnienie.      Dlatego zawarta w pędach roślin potrafi przebić się przez asfalt czy dostarczyć soki odżywcze na wysokość kilkudziesięciu metrów. Jak żadne inne ciało, może występować w trzech postaciach: w stanie płynnym,  stałym (lód) i pary wodnej.

Gdy naukowcy przystąpili do  badania wody, stwierdzili, że praktycznie nic o niej nie wiedzą. Zaczęło się od laboratorium przygotowującego silną broń masowego rażenia. Po pewnym czasie wszyscy pracownicy doznali silnego zatrucia pokarmowego. Po wyjaśnieniu okazało się, że wszyscy pili wyłącznie zwykłą wodę znajdującą się w laboratorium. Stwierdzono, że woda nie posiadała żadnych skażeń chemicznych, a jednak okazała się trującą. Po dwudziestu latach wysnuto hipotezę, że woda posiada PAMIĘĆ.

W wielu laboratoriach świata  potwierdzono, że zapamiętuje wszystko co dzieje się w jej otoczeniu. Nawet nasi przodkowie znali te właściwości. Wkładali do wody np. przedmioty ze srebra uzyskując wodę leczącą rany. W ten sposób  woda nabiera innych właściwości, zachowując  skład chemiczny w stanie niezmiennym. Struktura wody okazała się o wiele bardziej istotną niż jej skład chemiczny.

Zbadano, że woda zbudowana jest z malutkich cząsteczek, skupiska których są nośnikami  informacji. Woda  zachowuje się jak żywy organizm. Posiada słuch, odbiera bodźce zewnętrzne. Inaczej zachowuje się w ciemności, inaczej przy świetle. Jej struktura zachowuje się jak system nerwowy. Uczeni stwierdzili, że w każdej cząsteczce wody znajdują się  tysiące paneli  rejestrujących bodźce zewnętrzne. Zatem woda jest swoistym komputerem.

Zdarzyło się przed laty, że rozbitkowie na oceanie pozbawieni wody pitnej zaczęli wierzyć, że woda oceaniczna  jest wodą  pitną. I stał się cud. W ich dłoniach była słodka woda. Świadczy to z jaką siłą może na wodę oddziaływać człowiek.  Na wodę działają nasze emocje, pozytywne i negatywne. W jednym z  laboratorium przeprowadzono eksperyment: do dwóch pojemników nalano identycznej wody. Przed jednym naukowcy wypowiadali swoje najlepsze emocje pozytywne – miłość, przyjaźń itp.  a przed drugim wszelakie przekleństwa. Po zbadaniu woda otrzymująca pozytywne oddziaływania uzyskała zwiększoną energetyczność, a negatywne oddziaływania ją obniżyły. Gdy wodę zbadano po zamrożeniu okazało się, że kryształki wody w pierwszym przypadku miały regularny kształt na podobieństwo śnieżynek, a  w drugim kształt ten był zniszczony. Uległa zatem zmianie struktura wody. Zbadano także oddziaływanie wody ze zmienioną strukturą na rośliny. Przyrost roślin  był  wyraźnie zwiększony przy mniejszym o 20 % zapotrzebowaniu na wodę. Rośliny wcześniej dojrzewały i zawierały znacznie więcej roślinnego białka. Skład chemiczny wody pozostawał niezmieniony, zmieniona była wyłącznie jej struktura. Uczeni są bezsilni aby wyjaśnić ten fenomen.

Człowiek składa się  w 75 % z wody. Dziennie wypija ok. 2,5 litra plus 1,5 litra wchłania skóra przy kąpieli. Woda zanim trafia do naszych mieszkań pokonuje długą i destrukcyjną trasę. W starożytności ludzie osiedlali się tam gdzie istniało naturalne źródło wody. W przyrodzie woda płynie na skutek naturalnego spadku terenu. Dziś wodę można transportować rurociągami na wiele kilometrów za pomocą wysokiego ciśnienia. Woda w wodociągach  pokonuje wiele załamań  przez co ulega destrukcji jej struktura. Do tego dochodzą  destrukcyjne działania od samych  ludzi. Wodę  zanieczyszczamy swoimi emocjami: stresem, napięciem nerwowym, a nawet wulgarnym zachowaniem. Taką skażoną wodę potem  pijemy.

Dziś ludzkość penetruje kosmos. W pierwszym rzędzie poszukiwane są oznaki istnienia wody na planetach, jako dowód na istnienie tam jakiejś formy życia. Istnieje teoria, że pierwsze organizmy żyjące na ziemi pojawiły się w wodzie. Nawet Biblia mówi, że  w wodzie znajdowały się wszystkie rodzaje stworzeń. Boska energia tchnęła w wodę swoją stwórczą moc, w wyniku czego zaistniało w niej życie. Wyłącznie w wodzie zaczyna rozwijać się dowolny embrion. Woda, działając jak biologiczny komputer, pozwala rozwijać się organizmom. Przeprowadzono eksperyment na małych rybkach. Wodę, w której pomieszczono zapłodnioną ikrę poddano bardzo słabym, wręcz znikomym falom elektrycznym. Wykluły się rybki identyczne co do wyglądu, mało tego zachowywały się identycznie jakby posiadały jeden  wspólny rozum. Dowodzi to jaki istotny wpływ na organizmy wywołuje woda zmieniona  strukturalnie.

W 1932 r. uczeni odkryli, że oprócz zwykłej wody istnieje także woda ciężka. To posłużyło wyprodukowaniu  najbardziej  burzącej  bomby wodorowej. Eksplozja takiej bomby wywołała ogromną destrukcyjną falę nie tylko w powietrzu, na  lądzie ale i w wodzie. Stwierdzono, że po takich eksperymentach bardzo wzrosła ilość samobójstw.

Wracając do wody pitnej – jeśli człowiek postępuje z nią szlachetnie, błogosławiąc  czy nawet dziękując za jej smak, woda zacznie oddziaływać pozytywnie na jego  organizm. Jeszcze silniejszy wpływ  na wodę posiada  modlitwa. Ktoś kto pielgrzymował do monasterów mógł się przekonać jak smaczne są postne, zwykłe  dania monasterskie. A dzieje się to za sprawą modlitwy, która towarzyszy w całym procesie przygotowania posiłków. Dlatego też wśród naszych wiernych istnieje zwyczaj modlenia się przed posiłkami. Wszystkim wiadomo, jakie niezwykłe właściwości posiada woda oświęcona w czasie świąt Chrztu Pańskiego. Okazuje się, że struktura wody zmienia się  przy zanurzeniu św. krzyża, ale poprzedzonym modlitwą. Nie jest istotne z jakiego materiału   wykonany jest  krzyż. Często po prostu jest  z drewna. Woda taka zachowuje swoją świeżość przez dziesięciolecia. Jeśli 10  ml takiej wody wlejemy do 60 l wody zwykłej całość przejmuje strukturę wody oświęconej. Tradycja prawosławna każe święcić  wodę w rzekach. Na wyspach Sołowieckich mnisi święcą ją w jeziorze. Stąd mianują go Świętym. Taka woda uświęca nie tylko ludzi ale i otaczającą przyrodę, w tym i zwierzęta pijące ją z rzek i jezior. Pierwowzorem oświęcającym wodę był sam Chrystus, gdy przyjmował chrzest od św.Jana w Jordanie. Do dziś pielgrzymi są świadkami cudu. Gdy kapłani zanurzają w rzece św.krzyże, Jordan zatrzymuje swój naturalny bieg i wody cofają się w górę rzeki. Tym samym spełnia się proroctwo: „Morze widziało i pobiegło, Jordan popłynąłwstecz”.

W Wenezueli wykryto źródło wody, do którego nie miał dostępu żaden człowiek. A więc  było to jedyne  źródło wody nie skażonej przez cywilizację. Pobrane próbki wody przebadano w laboratorium w Petersburgu.   Skonstruowano  tam przyrząd   do pomiaru energetyki wody. Woda z Wenezueli posiadała  wielokrotnie większą energetyczność niż woda zwykła. Kropelki wody pod mikroskopem wręcz wydzielały światło. Taka woda posiada wyjątkowy wpływ na zdrowie człowieka. Nawet istniejąca w naszych warunkach woda źródlana jest o wiele zdrowsza niż woda z wodociągu. Zwykle nie odczuwamy wyraźnej różnicy w smaku wody zmienionej strukturalnie z woda zwykłą,  jednakże  wyczuwają  to bezbłędnie  zwierzęta.

Naukowcy odkryli jeszcze jedną istotną cechę wody. Mianowicie woda może się spalać. Bez jej dodatku nie istnieje żadne paliwo energetyczne. Benzyna po usunięciu z niej wody nie pali się. Prowadzone są próby produkcji paliwa silnikowego opartego  o wodę z dodatkiem niewielkiej ilości benzyny i emulgatora.

Wody pitnej na świecie ubywa.  Dzieje się to na skutek z jednej strony przyrostu naturalnego ludzi, a z drugiej nadmiernego jej zużycia i zanieczyszczeń. Jest nas już ok. 7 miliardów  i  około miliarda  nie posiada dostępu do wody pitnej. Z tego powodu umiera  każdego roku  ponad 5 mln  ludzi, połowa z nich to dzieci. Jeśli ludzkość nie zmieni swojego stosunku do wody może jej zbraknąć na kuli ziemskiej.

Zachowanie się wody, w zależności od naszego na nią oddziaływania, sugeruje na konieczność odpowiedniego naszego oddziaływania również na nasze dzieci. Dzieci otoczone miłością rozwijają się prawidłowo. Pozostawione same sobie niestety dorastając wykazują wiele cech negatywnych. Nerwowość, nienawiść, gniew działają destrukcyjnie na otocznie i na nas samych. Uczestniczy w tym woda jako nośnik informacji. Uczeni dowodzą, że gdyby negatywne oddziaływanie na wodę było powszechne groziłaby nam katastrofa ekologiczna. Szanujmy zatem wodę jako życiodajny dar Boży.

FILM DOSTĘPNY TUTAJ

Oprac. na podst. filmu „Woda”

Jan Pielgrzym

Komentarze
 1. STARIK pisze:

  Rosyjscy naukowcy udowodnili doświadczalnie, że znak krzyża zabija zarazki i zmienia właściwości optyczne wody, pisze Rus Front. http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=15039

 2. AA23 pisze:

  nu a niezależni naukowcy w telewizji tefałen udowodnili doświadczalnie, że woda święcona niczym nie różni się od pospolitej kranówy. Pozdro.
  http://player.pl/programy-online/nie-do-wiary-odcinki,600/odcinek-5,moc-wody,S03E05,23831.html

  • STARIK pisze:

   Człowiek Zachodu pierwszej dekady XX wieku – niezłomnie przekonany, iż przekroczył już wszelkie możliwe granice – religię traktuje jak zabobon, który powinno się jak najszybciej wrzucić w otchłań zapomnienia. W zasadzie logiczne – skoro sam potrafi stwarzać rzeczy dotychczas niepojęte, po co mu Stwórca? Skoro sam potrafi kierować własnym losem, po co mu Opatrzność? Skoro sam potrafi stworzyć sobie raj, po co mu Zbawiciel? Po co mu Bóg? Zresztą, filozof już trzy dekady wcześniej ogłosił Jego śmierć…
   Dlaczego zatem – skoro Boga nie ma – człowiek rzuca Mu wyzwanie?Z niezwykle prostej przyczyny: ponieważ istotą ateizmu wcale nie jest niewiara w Boga, lecz walka z Nim.

 3. STARIK pisze:

  Człowiek Zachodu pierwszej dekady XX wieku – niezłomnie przekonany, iż przekroczył już wszelkie możliwe granice – religię traktuje jak zabobon, który powinno się jak najszybciej wrzucić w otchłań zapomnienia. W zasadzie logiczne – skoro sam potrafi stwarzać rzeczy dotychczas niepojęte, po co mu Stwórca? Skoro sam potrafi kierować własnym losem, po co mu Opatrzność? Skoro sam potrafi stworzyć sobie raj, po co mu Zbawiciel? Po co mu Bóg? Zresztą, filozof już trzy dekady wcześniej ogłosił Jego śmierć…
  Dlaczego zatem – skoro Boga nie ma – człowiek rzuca Mu wyzwanie?Z niezwykle prostej przyczyny: ponieważ istotą ateizmu wcale nie jest niewiara w Boga, lecz walka z Nim.

 4. rafalo pisze:

  Już dyskusja na ten temat była. Repeta. Ten „naukowiec” to odpowiednik naszego licencjata, brak jakiejkolwiek metodyki badań, kontroli wyników -poziom naukowy żaden. Co do srebra znana sprawa, ma właściwości bakteriobójcze, choćby w lodówkach napylono srebro sam mam taką, na opatrunkach też się to robi. To, że działanie srebra utrzymuje się nawet po wyjęciu z wody to nie wynika z „pamięci” wody tylko z tego, że srebro znajduje się nadal w postaci jonów. Te teksty o pamięci wody to bujda. Polecam zainteresowanym prosty eksperyment z Cu(so4)2 i wodą, taki który udowadnia ruch cząstek, zainteresowani znajdą opis w necie lub wykażą się. Jeśli będziemy rzeczom codziennym przypisywali właściwości nadprzyrodzone to sami dezawujemy religię.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s