Info

Posted: 11/03/2013 in inne

UWAGA! Aby zobaczyć starą zawartość strony „PP” przejdź na poniższy adres: http://web.archive.org/web/20130115184056/http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/

zobacz: BROSZURKA DLA PRAWDZIWYCH KATOLIKÓW

==>
==> Zrobić coś z datą Paschy. (rus.)
==> BARDZO DOBRY grecki film o życiu esfigmeńskich mnichów. Film pt. Partyzanci Świętej Góry”.
==> Pouczenia św. mnicha-wyznawcy Gabriela (Ugrebadze).
==> Drugi film o św. metr. Józefie: „Święty arcypasterz-męczennik Józef metropolita Piotrogradzki”
==> AUDIO: Święte Kanony w prawosławiu – zmienne czy niezmienne?
==> 100 zdjęć porzuconych cerkwi w Polsce. (ukr.)
==> Polecamy stronę internetową TAUSZEW – Polski Zarubieżnik.
==> Prawosławny wykład „Fałszywa gnoza – starożytne i współczesne zagrożenie duchowe” udostępniony na YouTube: >> część I <<, oraz  >> część II <<
==> NACJONALIZM UKRAIŃSKI - tekst Jana Pielgrzyma
==> Polecamy stronę internetową „Polski AKATYSTARZ Prawosławny”: http://akatystarz.wordpress.com/
Czytaj resztę wpisu »

image

Obrazek  —  Posted: 19/02/2015 in humor

image

SYRIZA i postępowy klerykalizm zawsze na propsie. Greckie media informują dzisiaj (3.02.2015), że grupa wpływowych polityków tego ugrupowania zaproponowała kandydaturę 86-letniego arcybiskupa Anastasiosa (na zdjęciu, za: wikipedia.org), greckiego patriarchy Tirany, Durres i całej Albanii na stanowisko prezydenta Republiki. Zwolennicy kandydata wskazują, iż będzie on najbardziej ponadpartyjną głową państwa w historii nowoczesnej Grecji. Prezydent Hellady pełni głównie funkcje honorowe i reprezentacyjne, a wybiera go parlament. Brak konsensusu co do wyboru następcy odchodzącego z urzędu Karolosa Papouliasa był jedną z przyczyn rozpisania wcześniejszych wyborów parlamentarnych, które pod koniec stycznia br. wyniosły SYRIZĘ do władzy. Czyżby wracały czasy prezydenta-biskupa Makariosa na Cyprze, ostatniej w dziejach Europy prezydentury sprawowanej przez osobę duchowną w latach 1950-1977? Przed biskupem-prezydentem Cypru mieliśmy zaś jeszcze dwóch prezydentów księży: ks. Józefa Tiso na Słowacji (1939-1945) i greckokatolickiego ks. Augustyna Wołoszyna, „jednodniowego” prezydenta Ukrainy Zakarpackiej w 1939 roku.

Źródło: fb.com/lukaszkob

image

EKUMENICZNE „PRZEJĘZYCZENIE” POLSKIEGO WŁADYKI W ROSYJSKIEJ TV

Rosyjski kanał telewizyjny „Sojuz” wyemitował w dniu 11 lutego 2015 roku, w cyklu wywiadów pod tytułem „Archipastir”, nagraną w Jekaterynburgu rozmowę z prawosławnym arcybiskupem białostocko-gdańskim Jakubem. Władyka, nie kryjąc napięcia, odpowiada na trudne pytania Dmirtija Brodowikowa na temat sytuacji prawosławia w Polsce, odnosząc się m.in. do współistnienia starego i nowego stylu kalendarzowego czy problemu braku działań misyjnych ze strony polskiej Cerkwi. W głęboką konsternację wprawia rażąco mijająca się z faktycznym stanem rzeczy relacja arcybiskupa Jakuba, który, zapytany o to, czy Cerkiew polska bierze udział w spotkaniach modlitewnych z innowiercami, koniunkturalnie odpowiedział:

„Nie, my oczywiście takich wspólnych celebracji nie czynimy, dlatego że Kanony słusznie mówią, iż wspólne nabożeństwa, modlitwy nie powinny mieć miejsca. Jeśli się modlimy, jeśli jesteśmy obecni, dlatego że oni z konieczności zapraszają, po prostu jesteśmy obecni na uroczystości, lecz bez żadnego modlitewnego udziału z naszej strony” (oryg. „Нет, мы конечно торжеств таких совместных не совершаем, потому что Каноны правильно говорят, что совместных богослужений, молитв не должно быть. Если мы молимся, если мы присутствуем, потому что они, надо, приглашают, мы просто присутствуем на торжестве, но у нас никакого молитвенного участия нет” – http://youtu.be/J2-Blq8tqJA, min. 19:03-19:31).

Władyka Jakub, podobnie jak niemal wszyscy członkowie Świętego Synodu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, od wielu lat znany jest z nadzwyczajnej ekumenicznej otwartości, czego dowodem są dokonywane wspólnie z heretykami poświęcenia, błogosławieństwa i modlitwy oraz ich obecność w białostockich cerkwiach w celu przepowiadania Ewangelii. Nie trzeba daleko sięgać pamięcią, jak jeszcze przed miesiącem, 19 stycznia 2015 roku, arcybiskup Jakub podczas spotkania ekumenicznego m.in. z rzymskokatolickim biskupem Edwardem Ozorowskim w cerkwi św. Ducha w Białymstoku stwierdził, że wśród form poszukiwania jedności między prawosławiem i innymi wyznaniami chrześcijańskimi „najbardziej skuteczna jest wspólna modlitwa”.

Taka praktyka jest tymczasem sprzeczna z jednoznacznym zakazem wspólnych modlitw z innowiercami, nawet prywatnych, wynikającym z nakazów św. Pawła (2 Tes 3, 6; 2 Tm 3, 5; Tyt 3, 10; 2 Kor 6, 14-17; Dz 19, 9) i obwarowanym przez Święte Kanony, potwierdzone przez trzy Sobory Powszechne, najsurowszymi karami – anatemą lub złożeniem z biskupiej posługi. W nauczaniu bogonośnych Apostołów i Ojców modlitwa jest dobrem duchowym uprzednio domagającym się zjednoczenia w wierze. Wspólna modlitwa, podobnie jak komunia eucharystyczna, może więc być tylko skutkiem wspólnego wyznawania jednej wiary w Chrystusa, nigdy zaś wyjściową przyczyną jedności wiary. Trzeba przy tym dodać, że z racji tego, iż zakaz wspólnej modlitwy z innowiercami odnosi się wprost do fundamentów jedności dogmatycznej, nie można w stosunku do niego stosować zasady ekonomii, czyli rozluźnienia dyscypliny określonej przez Święte Kanony.

Dlaczego jednak tego, czego wstydził się władyka Jakub w Rosji, nie wstydzi się w Polsce? Idąc za przytoczonymi słowami hierarchy z wywiadu dla telewizji „Sojusz” i bolesną faktografią widać, że to, co w zakresie ekumenizmu dzieje się w naszym kraju, nosi wyraźne cechy działania z pełną premedytacją. „Czy jednak – pytamy za Łk 18, 8 – Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Z pomocą w rozwikłaniu tej wielkiej troski nadciąga ponownie władyka Jakub, który w tej samej rozmowie przyznaje z uśmiechem, że Cerkiew prawosławna w Polsce nie podejmuje zorganizowanych dzieł misyjnych, gdyż „z pewnością nie byłoby nam w Polsce tak lekko. Nie możemy tego robić”.

Źródła:
http://youtu.be/J2-Blq8tqJA
http://www.archibial.pl/news.php?id=1190

Za: fb.com/PPE

Suchy język cyfr.

Posted: 17/02/2015 in sergiaństwo

image

„Prawosławna encyklopedia” wydawana przez Patriarchat Moskiewski opowiada nam o naszej wierze i naszej Cerkwi.

Artykuł „Bogurodzica” zajmuje w Encyklopedii 18 stron.
Artykuł „Nabożeństwo” – 8 stron.
Artykuł „Bóg” – 46 stron.
Artykuł „patriarcha Aleksy Drugi” (wydany za jego życia) – 22 strony.
Artykuł „patriarcha Aleksy Pierwszy” – 22 strony.

Artykuł „patriarcha Cyryl” – 118 stron. (!!!)

Źródło: Blog diaka Andreja

image

Czy istnieje cywilizacja rosyjska? dr Witold Rodkiewicz – historyk, Ośrodek Studiów Wschodnich i Łukasz Kobeszko – filozof, Centrum Myśli im. Jana Pawła II.

Program miał emisję w dniu – 7 lutego 2015 r.

Naciśnij aby zobaczyć..

————

Jam – żołnierz numer dziewięć…
Zabierz mnie, mamo.
Zakopał mnie ciągnik
w donieckich stepach.
Powiedz naszym prawdę –
my tutaj zginęliśmy rotą –
za jego naftodolar
i za ich Courchevel…

Czytaj resztę wpisu »

Foto dnia

Posted: 12/02/2015 in humor


*    *    *
W monasterskim sklepiku.
– Czy jest u was modlitwa tybetańskich starców?
– ???
(chodziło o optińskich starców)

Patriarchs and Archbishops in Istanbul

„ÓSMY SOBÓR POWSZECHNY” I APOSTAZJA NA PODSTAWIE PROROCTW ŚWIĘTYCH OJCÓW

To, że nasze czasy nie są łatwe, a raczej nadzwyczajne, wyczuwa dziś zapewne każdy z nas. Szybko rozwija się technika, transport, otaczające nas nowe środki komunikacji, wszędzie przenika Internet… Takiego potoku informacji i próżności wcześniej na ziemi nie zauważano. I wydaje się, że takich sytuacji, takich wyzwań jak dziś na świece nie bywało; że dzisiejszy czas jest czasem szczególnym, i dlatego życie również powinno być niezwykłym. Możliwe, że właśnie dlatego prawosławni stają się podatni na pewne ustępstwa współczesności, dostrajają się do potrzeb tego świata, którego księciem wiadomo kto jest. Mimo to wiemy, że Bóg zawsze Tenże – co tysiąc, co sto lat temu, co dziś, co w przyszłości, i do końca wieków. I aby w tym kłamliwym czasie nie zejść z prawidłowej drogi, rozróżniać zło maskujące się pod maską dobra, wierzącemu człowiekowi jest koniecznym zwracać się ku życiowym doświadczeniom i zbawiennym pouczeniom Świętych Ojców i ascetów bogobojności, w tej liczbie i ku współczesnym bastionom wiary, którym Bóg wyjawił losy ludzkości i świata.

Nawet dalecy od Cerkwi ludzie interesujący się wojną, tragediami, globalną katastrofą… Lecz, niestety niewielu wnika w sedno przepowiedni lampionów Prawosławia o cerkiewnej apostazji (odstępstwie) i tzw. „ósmym soborze powszechnym”. A przecież właśnie odstępstwo od prawdziwej wiary, od wierności Bogu i Jego Świętej Cerkwi, zgodnie z Jej nauką jest przyczynkiem wszystkich ziemskich tragedii. Tak więc, przed czym ostrzega nas słowo Boże i Święci Ojcowie?

Czytaj resztę wpisu »

ŚWIĘTA WSPÓLNOTA GÓRY ATOS WZYWA PATRIARCHĘ BARTŁOMIEJA DO ZACHOWANIA JEDNOŚCI WIARY PRAWOSŁAWNEJ

W podanym do publicznej wiadomości na początku lutego br. oficjalnym liście wszystkich 20 monasterów Góry Atos skierowanym do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, datowanym na dzień 18/31 grudnia 2014 roku, hagioryci oddali cześć jego ojcowskiej posłudze, a w pokorze przed Bogiem, wzywając na świadków Chrystusowej wiary świętych, którzy strzegli prawowierności jej przekazu, między innymi przed łacińskimi herezjami, odnieśli się z bólem do naruszającego kanony prawosławnej wiary faktu wspólnej modlitwy i liturgicznego pocałunku patriarchy z papieżem rzymskim na Fanarze w dniu apostoła Andrzeja, patrona Cerkwi konstantynopolitańskiej.

Święta Wspólnota określiła tę zakazaną w świetle prawosławnej dogmatyki i tradycji liturgicznej praktykę, zrównującą Cerkiew Chrystusa z herezją papizmu, mianem skandalu, a jednocześnie wezwała patriarchę Bartłomieja do zerwania z takim kursem dialogu, który narusza jedność wiary.

Atoskie monastery jednogłośnie ostrzegły, że w przeciwnym razie nie będą wspominać patriarchy podczas Boskiej Liturgii – miało to już miejsce przed pięćdziesięcioma laty, kiedy patriarcha Atenagoras podjął kanonicznie nieskuteczne akty zniesienia anatem przeciwko papizmowi.

Skan listu Świętej Wspólnoty Góry Atos:
http://pl.scribd.com/…/ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΤΗΣ-Ι-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΑΓ-ΟΡΟΥΣ-p…

Za: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=777156312360466&set=a.107488425993928.11797.100001983133355&type=1&theater

Czytaj resztę wpisu »


.
„Nasz proboszcz” – takim tytułem rozpoczyna się panigiryczny artykuł (jest w Internecie) z Przeglądu Prawiesławnego.
22 grudnia 2014 roku. Trwa rożdiestwienskij post. Pewien prawiesławny proboszcz z Bielska Podlaskiego podczas popijawy/imprezy lub jak kto woli spotkania towarzyskiego z ludźmi wyznania rzymskiego rzuca się na gościa. Ten ostatni zostaje pobity do nieprzytomności. Jego żona ucieka z domu przed nachalnym gwałcicielem. Dochodzi do tego jazda po pijaku. Informacja dostaje się do prasy. Nakład gazety rozchodzi się błyskawicznie. A prawosławni wierni się wstydzą… że mają takiego proboszcza. Może kto zgorszony już odszedł od Cerkwi na zawsze…
Ludzi żal..
-PP

Dopisek: Nadesłano nam skan artykułu, za co dziękujemy. Aby go powiększyć, naciśnij poniżej na niego. -red.PP

ABY POWIĘKSZYĆ NACIŚNIJ

ekumaniaki

24 stycznia 2015 roku w rzymskokatolickim kościele orionistów w Warszawie 11 chrześcijańskich związków wyznaniowych zebrało się, by pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza i arcybiskupa Jeremiasza, prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, świętować podpisanie „deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztów”. 15 lat temu, 23 stycznia 2000 roku w Warszawie, zwierzchnicy sześciu podmiotów wyznaniowych zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (autokefalia prawosławna, ewangelicy augsburscy i reformowani, metodyści, polskokatolicy i mariawici) oraz rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski ogłosili dokument „Sakrament Chrztu znakiem jedności”, w którym uroczyście zadeklarowali „wzajemne uznawanie” obrzędów chrzcielnych.

Czy aby logo partii SYRIZA nie napomina flagę KC ZSRR? Cipras greckim Leninem?

Wojujący ateista i bluźnierca Chrześcijaństwa Aleksis Cipras lider ultra-lewej Koalicji Radykalnej Lewicy SYRIZA (gr. Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ), która na dniach wygrała wybory w Grecji, spotkał się z nowostylnym arcybiskupem Aten Hieronimem.

Cipras jest znanym w Grecji ze swych niejednokrotnych wystąpień przeciwko Chrześcijaństwu, co znamienne – zabronił chrzcić swe dzieci, demonstracyjnie odmówił wzięcia ślubu ze swą konkubiną. Podczas niedawnego zaprzysiężenia odmówił złożenia przysięgi na Św. Ewangelię. Przy całej tej sprawie dochodzi jeszcze kwestia nowego paragrafu nr. 4301 dający „prawo wolności wyznania” oraz możliwe, że zapoczątkowujący całkowite oddzielenie Cerkwi od państwa.

W sierpniu ubiegłego roku udał się w pielgrzymkę na Atos – mini mniszą republikę. Podczas rozmów polityka z mnichami ci ostatni podziękowali mu za obietnice poparcia ich w kwestii obniżenia podatków za prowadzenie biznesu na terytorium Grecji (był to ich jedyny temat rozmów).

Na zdjęciach poniżej A.Cipras otrzymuje błogosławieństwo od zwierzchnika Greckiej Nowostylnej Cerkwi arcybiskupa Hieronima, przy tym prosi hierarchę o modlitwy za Grecję. Teraz na pewno się one przydadzą…

Epoka bezpryncypialności…

-PP

Zdjęcia oraz wideo patrz: http://www.romfea.gr/epikairotita/29744-tsipras-arxiepiskopos-proseuxeste-ellada

W dniu 15 stycznia 2015 roku podczas zorganizowanego w warszawskim Centrum Luterańskim „Ekumenicznego Spotkania Noworocznego” arcybiskup Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, podzielił się ze słuchaczami odważnym spostrzeżeniem z udziału w XIII sesji watykańsko-prawosławnej Komisji Wspólnej ds. dialogu doktrynalnego, jaka miała miejsce w dniach 15-23 września 2014 roku w Ammanie: „Do sukcesów należy zaliczyć obecną fazę mozolnego trudu teologicznego w oficjalnym dialogu na temat miejsca i roli Biskupa Rzymu w Kościele”.

Prawda o „sukcesie” przebiegu tego spotkania jest jednak mniej lukrowana, jeśli wczytamy się we fragment wydanego z tej okazji oficjalnego komunikatu Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego: „Komisja rozpatrzyła projekt dokumentu o »Synodalności i Prymacie« przygotowany przez komisyjny Komitet Koordynacyjny w 2012 roku w Paryżu. Jako że tekst wzbudził szereg podstawowych zastrzeżeń, zdecydowano przygotować nowy projekt, który zostanie przedstawiony podczas bieżącej sesji plenarnej. Został utworzony Komitet redakcyjny do przygotowania nowego projektu dokumentu zatytułowanego »W kierunku wspólnego rozumienia synodalności i prymatu w Kościele w pierwszym tysiącleciu«. Po długotrwałych dyskusjach, które ujawniły poważne różnice zdań co do problemu prymatu w Kościele, zalecono, aby Komitet Koordynacyjny Komisji Wspólnej dokonał korekty tekstu na swoim posiedzeniu, jakie będzie zwołane w 2015 roku. Podczas dyskusji na temat synodalności i prymatu w Kościele została wyrażona krytyka w odniesieniu do dokumentu »Eklezjologiczne i kanoniczne konsekwencje sakramentalnej natury Kościoła«, przyjętego przez Komisję Wspólną w dniu 13 października 2007 roku w Rawennie.

Czytaj resztę wpisu »

Wspierając ekumenizm…

Posted: 22/01/2015 in ekumenizm

ekumenizm

Znajdź różnicę…

Posted: 22/01/2015 in ekumenizm

ekum

Greccy prawosławni starostylnicy z parafii pw. św. męcz. Markelii (Astoria, New York) oświęcają wodę z okazji święta Jordanu. Na wózku inwalidzkim emerytowany metr. Paweł Astoryjski. Kapłan z długą siwą brodą i w przyciemnianych okularach to wł. Chrystodulos Theoupolis. Dość radosny widok idących w poniedziałek przez Manhattan młodych ludzi czczących tradycję swych przodków.


Źródło: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775438645868601&set=a.121718097907329.30238.100002074192117&type=1&theater

Czasy, w których żyjemy.

Posted: 20/01/2015 in apokalipsa

Ostatnio zainteresowała mnie relacja jednego z kosmonautów na temat niesamowitego widoku z kosmosu naszej planety Ziemi.  Jest to  malownicza kula zawieszona w otchłani kosmosu. Widoczne są na niej kontynenty, oceany i morza. Bardzo wiele zieleni.  Stwórca zadbał o unikalne warunki do życia dla tak ogromnej ilości przeróżnych stworzeń, w tym człowieka. I wydawałoby się, że ludzie powinni cieszyć się z otaczającej ich przyrody, dającej i schronienie i żywność i wychwalać swojego Stwórcę. Niestety, na ile w kosmosie panuje zadziwiający ład i porządek, brakuje go na naszym globie. A przyczyną tego jest człowiek, który od zarania dziejów zapomniał o Bogu, zieje nienawiścią wobec innych ludzi, toczy wojny. Niektórzy obserwatorzy mówią wprost: historia ludzkości zapisana jest krwią.  Tak było przed wiekami, tak jest i teraz.  Skąd to wszystko się bierze? Tyle nienawiści na świecie wśród ludzi, zawiści, zła. Odpowiedź znajdujemy w Piśmie Świętym. Kiedyś w Palestynie Chrystus był kuszony przez szatana. Bies pokazał Chrystusowi królestwa świata oświadczając, że wszystkie są w jego posiadaniu. I tak jest w rzeczywistości. Po upadku prarodziców światem zawładnął duch zła. I rządzi nim po dzień dzisiejszy. A ponieważ według Apokalipsy św. Jana historia naszego świata nieuchronnie zbliża się ku końcowi – siła oddziaływania na świat Lucyfera i jego sług nabiera przyspieszenia i mocy. Dwudziesty wiek był jego apogeum. Niezliczone miliony istnień ludzkich zostały unicestwione.  Musimy jednak wiedzieć, że sam diabeł jeszcze nie zabija. Wykorzystuje do tego posłusznych sobie sług. Kieruje ich poczynaniami, a w końcowym rozrachunku i ich unicestwia, zapełniając nimi czeluści piekieł.

Czytaj resztę wpisu »

Komentarz prawosławnego starostylnego metropolity Etny Chryzostoma (Gonzales), przysłany przez archimandrytę Aleksego, ihumena monasteru pw. św. króla-męcz. Edwarda w Brookwood (Wielka Brytania).

Powodem do powstania francuskiej karykatury stały się następstwa Drugiego Soboru Watykańskiego (1962-1965) dla Rzymskokatolickiego Kościoła.

sobor

– Watykan II otworzył kościół …

– I lud wyszedł.

Mocna karykatura i przesłanie! Będzie się ono rozpowszechniać. Jest to szczególne ostrzeżenie wszystkim prawosławnym, którzy stoją na progu „Soboru Powszechnego” w 2016 roku, „Drugiego Soboru Watykańskiego Cerkwi Prawosławnej”, jak potajemnie ogłosili ten sobór niektórzy aktywnie popierający go moderniści [„prawosławni” –Tłum.].

Czytaj resztę wpisu »

Antybiblijnie o Biblii…

Posted: 20/01/2015 in ekumenizm

Film: LEWIATAN

Posted: 20/01/2015 in polecane filmy

leviatanNa ekranach rosyjskich kin pojawił się jeden z lepszych filmów ostatniej dekady.
Film idealnie obrazuje złodziejski system Federacji Rosyjskiej, oraz  powiązany w nim udział Patriarchatu Sowieckiego. Innymi słowy – sojusz religii i władzy przeciw bezbronnemu człowiekowi.
Film jak się okazuje w dużej mierze oparty na autentycznych zdarzeniach. Patrz: Zbrodnia w mieście, gdzie powstawał „Lewiatan”. Zastrzelił mera i jego zastępcę, popełnił samobójstwo

Kola mieszka z młodą żona Lilą i nastoletnim synem Romą w małym miasteczku nad morzem w północnej Rosji. Ma stary drewniany dom, położony nad zatoką, który odziedziczył po ojcu. Mer miasteczka Wadim Szelewiat, w którego gabinecie wisi na ścianie portret Władimira Putina, wygrał z Kolą sprawę sądową i zamierza wyrzucić go z domu. Na pomoc przybywa Dimitri – znajomy prawnik z Moskwy, który wie jak uratować majątek Koli. Rozpoczyna się walka o przetrwanie ze skorumpowaną strukturą władzy, która zaczyna być coraz bardziej agresywna. Sytuacja się komplikuje, gdy prawnik okazuje się kochankiem Lili. Brutalna miasteczkowa klika zmusza go do wyjazdu, a rodzina Koli zostaje sam na sam z bezwzględnym, pożerającym wszystko Lewiatanem, którym okazuje się współczesna „Rosja” a dokładniej Federacja Rosyjska.

Czytaj resztę wpisu »

Poniżej przedstawiamy kolejny fragment z dzieł Romana Dmowskiego poświęcony relacjom polsko-rosyjskim. Powstał on w 1931 roku – a mimo to uderza aktualność jego przemyśleń dotyczących polskiego kompleksu niewolnika, jakim jest nasz stosunek do wschodniego sąsiada.

Dmowski nawołuje do przezwyciężenia tego kompleksu i nauczenia się chłodnego myślenia o Rosji. Uważa to za jedno z ważniejszych zadań, bo – jak pisze – „to sąsiad najważniejszy”. Oto tekst:

W tej krótkiej rozprawce stawiam sobie za zadanie możliwie jasno wyłożyć najważniejsze przesłanki do naszej polityki względem wschodniego sąsiada w rozpoczynającym się obecnie okresie dziejów. Uważam to za rzecz pilną, na żadnym bowiem gruncie nie grozi nam popełnienie takich błędów, jak na tym — a przecie to grunt pierwszego dla nas znaczenia.

W położeniu Rosji zaszedł ostatnimi czasy głęboki przewrót, niemniejszy na zewnątrz, jak na wewnątrz; zmienił się też gruntownie stosunek całego świata do niej i nie mam wątpliwości, że w dalszym ciągu będzie się on szybko przekształcał, we wręcz może odmiennym kierunku, niż dzisiaj. Jeżeli my z tych zmian nie będziemy sobie zdawali sprawy, drożej za to zapłacimy, niż ktokolwiek. Przy naszym położeniu geograficznym musimy znać Rosję i rozumieć wytwarzające się obecnie warunki jej istnienia lepiej, niż jakikolwiek inny naród w Europie — inaczej nie znajdziemy w stosunku do niej właściwej drogi i łatwo nas będzie użyć, jak już używano za narzędzie polityki cudzej.

Czytaj resztę wpisu »

aPROROCTWA STARCÓW, WOJNA I TRZY WIELKIE CUDA STARZEC WŁADISŁAW (SZUMOW): (СТАРЕЦ ВЛАДИСЛАВ (ШУМОВ):

 1. W Moskwie zostaną wprowadzone kartki, a potem – głód.
 2. W Moskwie będzie wielkie trzęsienie ziemi. Zamiast sześciu wzgórz w Moskwie powstanie jedno.
 3. Niech nikt nie rusza się ze swego miejsca: tam, gdzie mieszka – niech tam zostanie (dla mieszkańców wsi)
 4. Do klasztoru w Diwiejewo teraz nie trzeba jeździć: relikwii Św. Serafima Sarowskiego tam nie ma.
 5. Tak, prześladowania wiary prawosławnej jeszcze będą!
 6. W Rosji komuniści jeszcze przyjdą do władzy…
 7. Gdy tylko się dowiecie, że takiego a takiego kapłana (batiuszkę) wypędzono ze świątyni, to przyklejajcie się do niego na czas prześladowań.
 8. Japonia i Ameryka razem pójdą pod wodę.
 9. Cała Australia również będzie zatopiona.
 10. Amerykę ocean zatopi aż do Alaski. Tej Alaski, która znów będzie nasza.
 11. Wojna w Rosji będzie następująca: z Zachodu – Niemcy, ze Wschodu – Chińczycy!
 12. Część południowa Chin zostanie zatopiona wodami Oceanu Indyjskiego. A kiedy Chińczycy dojdą do Czelabińska, Rosja połączy się z Mongołami i przegoni ich z powrotem.
 13. Kiedy Chiny pójdą na nas, wtedy będzie wojna. Ale po tym, jak Chińczycy zdobędą Czelabińsk, to Bóg nawróci ich na Prawosławie.
 14. Wojna między Rosją a Niemcami rozpocznie się ponownie od Serbii.
 15. Wszystko będzie w ogniu! … Przyjdą wielkie udręki, ale Rosja w ogniu nie zginie.
 16. Białoruś bardzo wycierpi. Dopiero wtedy Białoruś zjednoczy się z Rosją…, a Ukraina wtedy nie będzie łączyć się z nami i następnie jeszcze wiele się napłacze!
 17. Turcy znowu będą walczyć z Grecją. Rosja będzie pomagać Grekom.
 18. Afganistan czeka niekończąca się wojna.
 19. Pamiętajcie! Będzie i tu wojna, i tu wojna, i tam – wojna! … A potem walczące kraje zdecydują się WYBRAĆ jednego wspólnego władcę. Uczestniczyć w tym nie wolno! Przecież ten jedyny władca – to Antychryst.

BŁOGOSŁAWIONA MNISZKA PELAGIA RIAZAŃSKA: (БЛАЖЕННАЯ СТАРИЦА ПЕЛАГЕЯ РЯЗАНСКАЯ):

(Święta lokalna – w diecezji Riazańskiej – od tłum.)

W ostatnich czasach na każdego chrześcijanina przypadać będzie stu i więcej czarodziejów! <…> Ileż książek czarodziejskich i magicznych pod kierownictwem Żydów wydaje się na całym świecie?!

Czytaj resztę wpisu »

Nowostylnicy nie byli pozostawieni bez jasnych ostrzeżeń Niebiańskiej Cerkwi o nieprawidłowo obranej przez nich drodze.

Jednym z takich ostrzeżeń było dane nowostylnemu biskupowi Arseniuszowi Laryskiemu[1], które zdarzyło się 25 grudnia 1934 roku, podczas święta św. arcypasterza Spirydona Trymituńskiego (które wtedy przypada według starego stylu) i Bożego Narodzenia według kalendarza apostazji.

Nad ranem biskup pojechał samochodem do swej cerkwi by służyć liturgię. Gdy przybył na miejsce, zobaczył przed cerkwią pokornego i łaskawego arcypasterza-staruszka z zawieszonym na szyi biskupim enkolpionem[2]. Nowostylny biskup Arseniusz rzekł do niego: „Bracie, pójdźmy razem, by zaśpiewać radosne bożonarodzeniowe pieśni, a następnie przyjmę cię w gości”.

Pokorny biskup odpowiedział mu: „Nie te pieśni powinieneś zaśpiewać, lecz moje, świętego arcypasterza Spirydona!”

Hierarcha Arseniusz rozgniewał się i powiedział: „Ja ciebie zapraszam, a ty mną pogardzasz. Tak więc idź stąd precz!”.

Czytaj resztę wpisu »

Woda

Posted: 20/12/2014 in Uncategorized

wodaWiemy, że woda uczestniczy w całym naszym życiu. Nie wiemy jednak w jaki sposób  pojawiła się na naszej planecie, unikalnej jak dotąd  w całym kosmosie. Ten niezwykły żywioł kryje w sobie  wielką tajemnicę.  Być może odpowiedź na te pytania posiada wyłącznie woda. Na naszym globie jest tyle samo wody co było  na samym początku, gdy rodził się świat, uzyskując znane nam kształty. Według Pisma Świętego  woda jest czymś o wiele bardziej  ważnym  niż  zwykła  substancja fizyczna. Jej istota jest ściśle powiązana z pojęciem życia.

Woda posiada unikalne właściwości fizyczne w porównaniu z innymi ciałami. Nie wiemy jednak, dlaczego przy ujemnej temperaturze objętość wody powiększa się,     a przy dodatniej zmniejsza się. Wszystkie inne ciała zachowują się dokładnie odwrotnie. Właściwości te znane były nawet w starożytności. Przy pomocy wody rozsadzano nawet  skały. Woda jest zdolna pokonywać ogromne ciśnienie.      Dlatego zawarta w pędach roślin potrafi przebić się przez asfalt czy dostarczyć soki odżywcze na wysokość kilkudziesięciu metrów. Jak żadne inne ciało, może występować w trzech postaciach: w stanie płynnym,  stałym (lód) i pary wodnej.

Czytaj resztę wpisu »

Rosja, wiek XVI. Czasy Iwana Groźnego. Przyszłe imperium dopiero się rodzi. Na mapie świata istnieje jedynie niewielkie Księstwo Moskiewskie. Iwan marzy o budowie wielkiego mocarstwa. Jego ambicją i celem staje się podbój ziem położonych na wschodzie. Car szuka sprzymierzeńców. Jego sojusznikiem staje się klan Stroganowych – najpotężniejszy ród ówczesnej Rosji. Stroganowowie tworzą prywatną armie złożoną z Kozaków, pod dowództwem legendarnego Jermaka. Jermak wraz ze swoimi wojownikami przekracza Ural i staje się pierwszym zdobywcą Syberii. Jego żołnierze docierają do najdalej położonych zakątków Syberii – do Władywostoku i w rejon Cieśniny Beringa. Rosja staje się imperium.

Serial dokumentalny:

Produkcja: Polska, Niemcy
Rok produkcji: 2005
Barwny, 3 części x ok. 52 min

.

aa,aa

Jeden z typowych wyroków z 1937 roku. Za namawianie do prowadzania dzieci do cerkwi wyrok „rozstrzelanie”.

W Związku Satanistycznych Republik Sowieckich inaczej być nie mogło. Setki tysięcy takich suchych, beznamiętnych wyciągów z protokołów to straszliwa statystyka z tamtych lat, której niczym nie można uzasadnić. To straszne, że do dnia dzisiejszego żyją obok nas ci przeklęci pachołkowie diabła, którzy próbują uzasadniać i umniejszać absolutną zbrodniczość czynów tamtych czasów.

Być może są oni krewnymi prawdziwych zbrodniarzy wykonujących takie wyroki albo po prostu naiwnie błądzący. A wśród dzisiejszych, tak zwanych, komunistów z pewnością są ci, których krewni byli represjonowani a oni nawet nie domyślają się tego, przecież to było hańbą, skrywano to od góry do dołu.

Czytaj resztę wpisu »

Frank i Bart

Posted: 14/12/2014 in ekumenizm

patrbOśrodek badań jądrowych CERN założony 1954 roku w Genewie uważany jest za „naukowe serce Europy” i licząc 1200 pełnoetatowych pracowników, jest największą tego typu instytucją na świecie.

Trzeciego grudnia, na zaproszenie tego ośrodka, patriarcha ekumeniczny Bartłomiej wygłosił referat pt. Spotkanienauki i religii: w kierunku wspólnej wizji i słownictwa.

Po tym zwierzchnik Cerkwi konstantynopolitańskiej został oprowadzony po ośrodku badań przez jego dyrektora – prof. Rolfa Heuera – oraz prof. Emanuela Tsemelisa. Hierarcha zobaczył również mieszczący się 100 metrów pod ziemią słynny Wielki Zderzacz Hadronów.

Następnie patriarcha Bartłomiej wraz z towarzyszącymi mu metropolitą Pergamonu Janem, diakonem Teodorem Meimarisem i panem Hrisovalandim Cavidisem uczestniczył w specjalnym panelu dyskusyjnym z naukowcami i badaczami ośrodka CERN.

Czytaj resztę wpisu »

Spodnie szkodzą zdrowiu kobiet.

Posted: 13/12/2014 in inne

a

W Gruzji, w pewnej rodzinie od końca lipca obficie mirotoczy ikona świętego prepodobnego Gawriiła (pol. – Gabriela) Ugrebadze. Jest to młoda rodzina, z dwójką małych dzieci. Mówi się o nich jako o bardzo dobrych ludziach. Są wierzący, ale na razie jeszcze nie włączeni do Cerkwi, – opowiada się w telewizji Patriarchatu Gruzińskiego.

Mówi Maka, właścicielka ikony: „Tę ikonę kupiliśmy na Paschę. Wydzieliliśmy jej należne miejsce w świętym kącie (narożniku). Jakieś trzy miesiące temu zaczęła mirotoczyć. Wycierałam ikony i zauważyłam, że szmatka, którą wycierałam tę ikonę zaczęła się ślizgać. Potem zwróciliśmy na to uwagę i dziwiliśmy się, dlaczego i co się dzieje z ikoną. Rozpoczęło się bardzo obfite mirotoczenie. Miro ścieka po całej powierzchni ikony. Tydzień temu pękło szkło. Rankiem o świcie, o 4 rano, słychać było trzask. Możecie zobaczyć, jak ścieka miro z ikony” …

Czytaj resztę wpisu »